Send Mail Upgrade 1 - 20of5376
Name Course College Location yRank
Anand Khatwani Anand Khatwani MBA IGNOU Jaipur 1
Preeti Maurya Preeti Maurya B.Com LU Delhi 2
Abilash V B Abilash V B CA ICAI Bangalore 3
Jagdish Kumar Rajwani Jagdish Kumar Rajwani MBA ICFAI Delhi 4
Kiran Kunwar Kiran Kunwar Ty bcom Chm college Bhiwandi 5
Manas Kumar Patra Manas Kumar Patra BA VU Kolkata 6
Ruba Shri Ruba Shri B.Com HCCN Chennai 7
Durgesh Vashisth Durgesh Vashisth B.Com SOL Delhi 8
Mohammed Shiyas Mohammed Shiyas COST AND MANAGEMENT ACCOUNTANCY ICAI Palakkad 9
Jigar Somaiya Jigar Somaiya Bcom SU Bhubaneswar 10
Gaurav Bansal Gaurav Bansal B.Com CUR Jaipur 11
Nikhil Kumar Reddy Nikhil Kumar Reddy CA ICAI Bangalore 12
Shreya Bhatt Shreya Bhatt B.Com NLJCC Ahmedabad 13
Harshil Makwana Harshil Makwana CA ICAI Ahmedabad 14
Debankar Roy Debankar Roy B.Com HCC Kolkata 15
Rajesh Saini Rajesh Saini B.Com SOL Delhi 16
Jagadeesh M Jagadeesh M BE BTech MCE Tiruchirappalli 17
Suchithra K.V Suchithra K.V CA ICAI Delhi 18
Kaustubh Dublish Kaustubh Dublish CA ICAI Kanpur 19
Mudit Garg Mudit Garg BE BTech GBP Delhi 20
The yRank algorithm
  • Adaptive intelligence test
    yScores are based on intelligent adaptive tests to determine the True Talent level
    Student Profiles
  • Activeness
    Based on user activity and profile we determine youth with real interest for work.
    Campus News & Events