Send Mail Upgrade 1 - 20of2544
Name Course College Location yRank
Shailesh Gokhale Shailesh Gokhale BE BTech MIT Pune 1
Sumant Das Sumant Das B.Pharma GTU Navsari 2
Mani Maran Mani Maran Doctorate of pharmacy SPSVU Chennai 3
Vaibhav Shende Vaibhav Shende B.Pharma KNCP Nagpur 4
Raman Kumar Raman Kumar B.Pharma SKCET Gurdaspur 5
Akshaykumar Haligeri Akshaykumar Haligeri Bachilore of pharmacy KLECP Hubballi-Dharwad 6
Aswini Kumar Sethi Aswini Kumar Sethi B.Pharma RCPHS Berhampur 7
Manjunath D B Manjunath D B BE BTech BIET Bangalore 8
Rathod Rameshwar Sahebrao Rathod Rameshwar Sahebrao D.Pharma LHWPP Parbhani 9
Sushil Kumar Singh Sushil Kumar Singh B.Pharma GU Greater Noida 10
Mahesh Rukshraj Munde Mahesh Rukshraj Munde M.Pharma MVPSCP Nashik 11
Vikas Ror Vikas Ror D.Pharma COP Panipat 12
Malavi Rajendra Bhavsar Malavi Rajendra Bhavsar M.Pharma NDMVPSCE Nashik 13
Iqbal Ahmad Wani Iqbal Ahmad Wani B.Pharma SSP Patiala 14
Kalyani Rajput Kalyani Rajput B.Pharma SSRCP Silvassa 15
Saurabh Shubham Saurabh Shubham B.Pharma KIT Kanpur 16
Baddula Narmada Baddula Narmada B.Pharma AGI Hyderabad 17
Josna Babu Josna Babu B.Pharma HCPRC Bangalore 18
Prayag Prashant Halgi Prayag Prashant Halgi BE BTech KKWIEER Nashik 19
Singh Mahipal Sharvan Singh Mahipal Sharvan B.Pharma OCP Mumbai 20
The yRank algorithm
  • Adaptive intelligence test
    yScores are based on intelligent adaptive tests to determine the True Talent level
    Student Profiles
  • Activeness
    Based on user activity and profile we determine youth with real interest for work.
    Campus News & Events