મેઇલ મોકલો અપગ્રેડ 1 - 20ના113675
નામ અભ્યાસક્રમ કૉલેજ સ્થાન yક્રમ
Bunty Chakraborty Bunty Chakraborty BE BTech GCETTS Kolkata 1
Subha Rani Yandrati Subha Rani Yandrati BE BTech GIST Bangalore 2
Dhirendra Kumar Sahu Dhirendra Kumar Sahu BE BTech GNIT Noida 3
Pinjala Jyothiprasad Pinjala Jyothiprasad MCA SACET Chirala 4
Sourabh Rajendra Ambarshetti Sourabh Rajendra Ambarshetti MCA ATSSIICMR Pune 5
Anish Chakraborty Anish Chakraborty BE BTech RCCIIT Kolkata 6
Jemy Joseph Jemy Joseph BE BTech ACE Thrissur 7
Rajasekar R Rajasekar R BE BTech PREC Chennai 8
K V Sunil Kumar K V Sunil Kumar BE BTech VITS Cuddapah 9
Paras Parmar Paras Parmar ME MTech DCS Ahmedabad 10
Gaurav Nirmesh Gaurav Nirmesh BE BTech AEC Delhi 11
Abhishek Mishra Abhishek Mishra BE BTech BVDUCE Pune 12
Pratap Lokesh Omprakash Pratap Lokesh Omprakash DE JHDP Surat 13
Mayank Shekhar Mayank Shekhar BE BTech SRMU Chennai 14
Abhijith A Abhijith A BE BTech KCGCT Chennai 15
Gokul Raj M Gokul Raj M BE BTech MEC Salem 16
Deepthi M Deepthi M BE BTech KIT Tumkur 17
Madhusmita Mohanty Madhusmita Mohanty BE BTech PMEC Pondicherry 18
Subhadip De Subhadip De DE RMS Kolkata 19
Ashwin Dinkarrao Lavekar Ashwin Dinkarrao Lavekar BE BTech MBESCE Pune 20
Y ક્રમ એલ્ગોરિધમ
  • એડપ્ટીવ ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટ
    y સ્કોર્સ ટ્રુ ટેલેન્ટ સ્તર નક્કી કરવા માટે બુદ્ધિશાળી અનુકૂલનશીલ પરીક્ષણો પર આધારિત છે
    વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ્સ
  • સક્રિયતા
    વપરાશકર્તા પ્રવૃત્તિ અને પ્રોફાઇલ પર આધારિત અમે કામ માટે વાસ્તવિક રસ સાથે યુવાનો નક્કી કરે છે.
    કેમ્પસ ન્યૂઝ & ઇવેન્ટ્સ