મેઇલ મોકલો અપગ્રેડ 1 - 20ના215375
નામ અભ્યાસક્રમ કૉલેજ સ્થાન yક્રમ
Bunty Chakraborty Bunty Chakraborty BE BTech GCETTS Kolkata 1
Pradip Patil Pradip Patil BE BTech RCPIT Pune 2
Khankar Yogesh Sakharam Khankar Yogesh Sakharam MCA PICT Pune 3
Rahul M Chougule Rahul M Chougule BE BTech Other Bangalore 4
Prateek Kumar Singh Prateek Kumar Singh BE BTech GCET Noida 5
Yatharth Mahesh Sant Yatharth Mahesh Sant BE BTech ACE Mumbai 6
Konduru Vamsiteja Reddy Konduru Vamsiteja Reddy BE BTech KSRMCE Cuddapah 7
Tejas Narayan Labhashetwar Tejas Narayan Labhashetwar BE BTech KKWIEER Bangalore 8
Rudraksh Kawadkar Rudraksh Kawadkar MCA IIPS Indore 9
Mahendra Jadhav Mahendra Jadhav MCA KKWIEER Nashik 10
Prashant Hatwar Prashant Hatwar BE BTech KITS Hyderabad 11
Ajaz Ur Rehman Ajaz Ur Rehman BE BTech IESCT Bhopal 12
Ashu Kumar Jha Ashu Kumar Jha BE BTech BUIT Bhopal 13
Askhay Anurag Askhay Anurag BE BTech SIT Bangalore 14
Preeti Sharma Preeti Sharma BE BTech PDMCE Delhi 15
Sarani Bhattacharyya Sarani Bhattacharyya BE BTech GCETTS Kolkata 16
Vikas Avineshkumar Sharma Vikas Avineshkumar Sharma BE BTech LDRPITR Ahmedabad 17
Sudhir Singh Yadav Sudhir Singh Yadav MCA AKGEC Ghaziabad 18
Kota Rahul Kota Rahul BE BTech MIST Hyderabad 19
Abhay Rag Gautam Abhay Rag Gautam BE BTech REC Gurgaon 20
« પહેલાનું આગળ »
Y ક્રમ એલ્ગોરિધમ
 • એડપ્ટીવ ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટ
  y સ્કોર્સ ટ્રુ ટેલેન્ટ સ્તર નક્કી કરવા માટે બુદ્ધિશાળી અનુકૂલનશીલ પરીક્ષણો પર આધારિત છે
  વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ્સ
 • સક્રિયતા
  વપરાશકર્તા પ્રવૃત્તિ અને પ્રોફાઇલ પર આધારિત અમે કામ માટે વાસ્તવિક રસ સાથે યુવાનો નક્કી કરે છે.
  કેમ્પસ ન્યૂઝ & ઇવેન્ટ્સ
 • ક્વેરી:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 યુથ4વર્ક. Terms and Privacy Policy
 • રહો કનેક્ટેડ