મેઇલ મોકલો અપગ્રેડ 1 - 20ના117730
નામ અભ્યાસક્રમ કૉલેજ સ્થાન yક્રમ
Debajit Roy Debajit Roy M.A IGNOU Kolkata 1
Vipin Kumar Mishra Vipin Kumar Mishra DE GPM Mirzapur 2
Hemangajyoti Talukdar Hemangajyoti Talukdar BE BTech DUIET Dibrugarh 3
Rahul Mantri Rahul Mantri BE BTech GITS Jamnagar 4
Anant Srivastava Anant Srivastava MBA BBAU Lucknow 5
Varadhan Elango Varadhan Elango M.Sc UM Chennai 6
Malay Gupta Malay Gupta BE BTech BBIT Gurgaon 7
Sivateja Vanukuri Sivateja Vanukuri BE BTech NBKRIST Nellore 8
Oluseyi Falodun Oluseyi Falodun B.Sc.IT Other Lagos 9
Jitendra Kumar Jitendra Kumar BE BTech IIMTGC Gurgaon 10
Abhishek Gupta Abhishek Gupta I.Sc GNIT Greater Noida 11
Sharan Sagar Sharan Sagar Bsc CS LA Hyderabad 12
Devi Nair Devi Nair BE BTech Other Kottayam 13
Bala Rajesh Bala Rajesh BE BTech KLU Hyderabad 14
Ashu Kumar Jha Ashu Kumar Jha BE BTech BUIT Bhopal 15
Brahmaroutu Nagender Brahmaroutu Nagender BE BTech JITS Khammam 16
Akshay Malaiya Akshay Malaiya MBA DBM Sagar 17
Deepali Dobhal Deepali Dobhal BA.LLB ALS Delhi 18
Chaman Lal Chaman Lal BE BTech SJPMLIET Radaur 19
Vaibhaw Kumar Dubey Vaibhaw Kumar Dubey BE BTech BU Varanasi 20
« પહેલાનું આગળ »
Y ક્રમ એલ્ગોરિધમ
 • એડપ્ટીવ ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટ
  y સ્કોર્સ ટ્રુ ટેલેન્ટ સ્તર નક્કી કરવા માટે બુદ્ધિશાળી અનુકૂલનશીલ પરીક્ષણો પર આધારિત છે
  વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ્સ
 • સક્રિયતા
  વપરાશકર્તા પ્રવૃત્તિ અને પ્રોફાઇલ પર આધારિત અમે કામ માટે વાસ્તવિક રસ સાથે યુવાનો નક્કી કરે છે.
  કેમ્પસ ન્યૂઝ & ઇવેન્ટ્સ
 • ક્વેરી:
 • +91 11 64000230  or
 • support@youth4work.com
© 2018 યુથ4વર્ક. Terms and Privacy Policy
 • રહો કનેક્ટેડ