Hanoi, , Vietnam
Transcription, Kung Fu, HGV Driver
0 टिप्पणी करें | 19 लोगो ने देखा है | 03 जनवरी 18  | Nguyen Phat
Tu truoc den nay, moi khi nhac den 3G Mobifone thi phan dong khach hang luon danh su quan tam dac biet den cac goi 3G Mobifone khong gioi han dung luong, don gian vi day la nhung goi 3G giup thue bao su dung duoc Internet trong suot ca 1 chu ky ma khong lo lang ve cuoc phi phat sinh va dong nghia voi dieu do chinh la chap nhan su dung Internet toc do thap khi da su dung het Data toc do cao cho phep. Dieu nay chac chan se mang den nhieu su bat tien doi voi khach hang can 3G toc do cao de dap ung cho nhu cau cong viec.

Hom nay dichvu3gmobifone.vn se gioi thieu den quy khach cac goi cuoc 3G Mobifone khong bi bop bang thong, luon duoc truy cap o toc do cao. Cung theo doi bai viet duoi day de biet them chi tiet cung nhu cach dang ky cac goi 3G Mobifone quy khach nhe.

Cac goi 3G Mobifone khong bi ha bang thong trong suot chu ky
Hien tai, Mobifone dang cho trien khai mot so goi 3G gioi han dung luong, danh cho tat ca cac thue bao tra truoc lan tra sau Mobifone dang hoat dong 2 chieu. Voi cac goi cuoc nay, khach hang se duoc truy cap 3G toc do cao cho den khi het goi. Tuy theo quy dinh cua moi goi ma co the khach hang se phai tra them cuoc phat sinh de duoc duy tri toc do cao hoac dang ky mua them dung luong de tiep tuc su dung 3G.

Cac goi 3G khong bi bop bang thong mang Mobifone
Cac goi 3G Mobifone gioi han dung luong giup khach hang su dung internet toc do cao ma khong bi bop bang thong

Ten goi Cu phap dang ky Gia goi Uu dai data Cuoc ngoai goi Chu ky su dung
M10 DKV M10 gui 9084 10.000d 50 MB 25d/50KB 01 thang
M25 DKV M25 gui 9084 25.000d 150 MB
M50 DKV M50 gui 9084 50.000d 450 MB
M70 DKV M70 gui 9084 70.000d 1,6 GB Tu dong ngung truy cap khi het dung luong, thue bao can mua them goi NAP30 de su dung tiep
M90 DKV M90 gui 9084 90.000d 2,1 GB
M120 DKV M120 gui 9084 120.000d 3 GB
M200 DKV M200 gui 9084 200.000d 5,5 GB
* Luu y:

– Khach hang soan tin KT DATA gui 999 trong qua trinh su dung de kiem tra dung luong data 3G con lai cua goi cuoc.

– Doi voi cac goi M10, M25, M50: Sau khi dung het data, thue bao se bi tinh cuoc phat sinh nhu quy dinh va van duoc truy cap 3G toc do cao den cuoi chu ky.

– Doi voi cac goi con lai: Thue bao bi ngat ket noi khi goi cuoc het dung luong. Muon tiep tuc dung 3G toc do cao, khach hang phai dang ky cac goi mua them dung luong 3G Mobifone nhu sau:

Soan tin TV DV NAP30 gui 9029.

Khach hang se mua them duoc 1000MB data toc do cao tu goi NAP30 voi cuoc phi chi 30.000d, chu ky su dung trong 10 ngay.

Luu y: Sau khi nhan duoc yeu cau dang ky cua thue bao, he thong se gui ve 1 ma data. Khach hang soan tin DK QT Ma-Data gui 999 de dong y dang ky goi cuoc thi moi duoc tinh la thanh cong nhe.

Voi nhung thong tin tren day, hy vong quy khach hang Mobifone se lua chon duoc cho minh mot goi cuoc 3G ung y de thoa suc xai 3G ma khong qua lo nghi ve toc do nua nhe.

    • इस ब्लॉग के लिए सामाजिक शेयर

पोर्फोलिओ और ब्लॉग
Nguyen Phat विभिन्न कंपनियों का अनुसरण करता है, ये कंपनियां और नियोक्ता Nguyen के फिर से शुरू देख सकते हैं
सबसे अच्छा नौकरी के अवसर पाने के लिए अपना फिर से शुरू करें अपलोड करें

मुफ्त रजिस्टर करें!