याबद्दल सराव प्रश्न वापरून पहा Physiology

हा प्रश्न आपल्या स्कोअर आणि रँकिंगमध्ये मोजणार नाही.