ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ

ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ

Contact and hire tested, ranked and active youth for work directly
 • ਅਨੁਭਵ
 • ਕਰਨ ਲਈ
* More Filter Inside
       Recent Skill searches
       Over 20120 employers
       ਕੰਪਨੀ Skill ਸਥਾਨ ਅਨੁਭਵ ਮੈਚ ਮਿਲਿਆ
       Doha food distributors Doha food distributo... aptitude doha 0-2 16 ਪਰੋਫਾਈਲ
       MOBILE PEDIA INNOVATIONS MOBILE PEDIA INNOVAT... android, angularjs delhi, faridabad ... 0-40 3654 ਪਰੋਫਾਈਲ
       Labelwonderland Labelwonderland communication skills coimbatore, nagercoil 0-40 5817 ਪਰੋਫਾਈਲ
       Edgepoint Human Resource Edgepoint Human Reso... asp dot net, dot net, vb dot net ... ahmedabad 2-3 108 ਪਰੋਫਾਈਲ
       harstechnologies harstechnologies english language, content writing lucknow 0-40 2085 ਪਰੋਫਾਈਲ