மின்னஞ்சல் அனுப்புக மேம்படுத்தல் 1 - 20இன்39691
பெயர் கோர்ஸ் கல்லூரி இருப்பிடம் yரேங்க்
Deepak Rai Deepak Rai BE BTech Mumbai 1
Indranil Bera Indranil Bera BE BTech GKCEM Bangalore 2
Anitha Plv Anitha Plv BCA SSSSJCW Chennai 3
Khankar Yogesh Sakharam Khankar Yogesh Sakharam MCA PICT Pune 4
Sunny Raj Sunny Raj MCA LNMIIT Noida 5
Usha Thangasamy Usha Thangasamy MCA IGNOU Madurai 6
Sailesh Kumar.G.B Sailesh Kumar.G.B Bsc CS SC Madurai 7
Saurav Kumar Saurav Kumar MCA SSNSMCA Ghaziabad 8
Anirban Das Anirban Das Bsc CS VC Kolkata 9
Kushagra Das Kushagra Das BE BTech TAT Hyderabad 10
Anbarasan D Anbarasan D BE BTech GKMCET Chennai 11
Nadeem Gaziani Nadeem Gaziani Bsc CS JHC Mumbai 12
Gagan Pahwa Gagan Pahwa MCA BBCIT Hyderabad 13
Indra Prakash Indra Prakash MCA IET Delhi 14
Shahnawaz Alam Shahnawaz Alam BE BTech NMIET Bangalore 15
Mahesh Ramchandra Sabale Mahesh Ramchandra Sabale MCA YTIET Mumbai 16
Chandan Kumar Singh Chandan Kumar Singh MCA PU Pune 17
Vineetha J Vineetha J BE BTech TOCE Bangalore 18
Manivannan Vm Manivannan Vm BE BTech MKCE Karur 19
Sangisetty Venkateswarlu Sangisetty Venkateswarlu BE BTech CRIET Hyderabad 20
yRank வழிமுறை
  • தகவல்தொடர்பு நுண்ணறிவு சோதனை
    yமதிப்பெண்கள் உண்மையான திறமை நிலை தீர்மானிக்க அறிவார்ந்த தகவமைப்பு சோதனைகள் அடிப்படையாக கொண்டவை
    மாணவர் சுயவிவரங்கள்
  • செயல்முனைவு
    பயனர் செயல்பாடு மற்றும் சுயவிவரத்தின் அடிப்படையில் வேலைக்கான உண்மையான ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்களை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம்.
    வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்