மின்னஞ்சல் அனுப்புக மேம்படுத்தல் 1 - 20இன்45221
பெயர் கோர்ஸ் கல்லூரி இருப்பிடம் yரேங்க்
Bunty Chakraborty Bunty Chakraborty BE BTech GCETTS Kolkata 1
Dhananjay Chauhan Dhananjay Chauhan MCA TOCE Bangalore 2
Deepthi M Deepthi M BE BTech KIT Tumkur 3
Vinay Shetty Vinay Shetty BE BTech NMAMIT Mumbai 4
Kumari Renu Kumari Renu BE BTech KISD Bangalore 5
Sibhi G Sibhi G BE BTech SNSCT Coimbatore 6
Satishkumar Peddinti Satishkumar Peddinti BE BTech RGUKT Hyderabad 7
Tushar Jain Tushar Jain BE BTech DAVV Indore 8
Sree Harsha Sree Harsha MCA KBNC Vijayawada 9
Abhishek Singh Abhishek Singh BE BTech UPTU Bangalore 10
Gauri Shankar Airi Gauri Shankar Airi MCA CU Chandigarh 11
Vijay Shankar Yadav Vijay Shankar Yadav BE BTech BBDNITM Bangalore 12
Amit Mani Shrivastava Amit Mani Shrivastava BCA IIMTEC Delhi 13
Pratik Patel Pratik Patel BE BTech LDCE Ahmedabad 14
Vishvajit Kumar Vishvajit Kumar BE BTech MAIIT Delhi 15
Amit Kumar Amit Kumar BE BTech CIIT Pune 16
Mohan Saikrishna Mohan Saikrishna BE BTech VU Hyderabad 17
Nadeem Gaziani Nadeem Gaziani Bsc CS JHC Mumbai 18
Sanjay Gunagi Sanjay Gunagi BE BTech SDMCET Hubballi-Dharwad 19
Shrinivas Dnyanoba Kendre Shrinivas Dnyanoba Kendre ADIT PCP Pune 20
yRank வழிமுறை
  • தகவல்தொடர்பு நுண்ணறிவு சோதனை
    yமதிப்பெண்கள் உண்மையான திறமை நிலை தீர்மானிக்க அறிவார்ந்த தகவமைப்பு சோதனைகள் அடிப்படையாக கொண்டவை
    மாணவர் சுயவிவரங்கள்
  • செயல்முனைவு
    பயனர் செயல்பாடு மற்றும் சுயவிவரத்தின் அடிப்படையில் வேலைக்கான உண்மையான ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்களை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம்.
    வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்