Talent Forum

விவாதங்கள் Computer Knowledge

Computer Knowledge கருத்துக்களம் ஒரு ஆன்லைன் கலந்துரையாடல் மன்றம், அங்கு இளைஞர்கள் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் Computer Knowledge தொடர்பான கேள்விகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்கள், மேலும் அவர்களது கேள்விகளுக்கான பதில்களை மற்ற திறமையான நபர்களிடமிருந்து பெறுகின்றனர். கேள்விகளைக் கேட்டு, மற்றவர்களிடம் பதில்களைக் கேட்பதன் மூலம் ஒரு ஆன்லைன் விவாதம் ஆரம்பிக்கப்படலாம். சிறந்த பகுதியாக இது மிகவும் எளிதானது மற்றும் கட்டணமின்றி இலவசமாகும்.

திறமையான இளைஞர் விரைவில் இந்த கேள்வி பதில் அளிப்பார்.
  • கேள்வி:
  • +91 11 64000230  or
  • support@youth4work.com
© 2018 இளைஞர்4வேலை. Terms and Privacy Policy
  • இணைந்திருங்கள்