மின்னஞ்சல் அனுப்புக மேம்படுத்தல் 1 - 20இன்96250
பெயர் கோர்ஸ் கல்லூரி இருப்பிடம் yரேங்க்
Bunty Chakraborty Bunty Chakraborty BE BTech GCETTS Kolkata 1
Vijay Shankar Yadav Vijay Shankar Yadav BE BTech BBDNITM Bangalore 2
Akhil K Anil Akhil K Anil BE BTech Govt.College of engineering Kannur Kannur 3
Pradeep Gupta Pradeep Gupta BE BTech REC Varanasi 4
Deepthi M Deepthi M BE BTech KIT Tumkur 5
Madhava Shetty Madhava Shetty BE BTech UVCE Bangalore 6
Rashmi Rai Rashmi Rai MCA IGDTUW Delhi 7
Dhananjay kumar Dhananjay kumar BE BTech RNSIT Delhi 8
Anish Chakraborty Anish Chakraborty BE BTech RCCIIT Kolkata 9
Azam Khan Azam Khan BCA IITM Delhi 10
Raju khadka Raju khadka BJMC Other Bangalore 11
Tamiliniyan A Tamiliniyan A BE BTech IIE Hyderabad 12
Sujay Kuar Ray Sujay Kuar Ray BE BTech NITMAS Kolkata 13
Kushagra Das Kushagra Das BE BTech TAT Hyderabad 14
ANISH KUMAR ANISH KUMAR PGDAC CDAC Bangalore 15
Nishath N Nishath N BE BTech PETEC Chennai 16
Manisha Singh Manisha Singh MCA BV Pune 17
Ayush Kumar Jaiswal Ayush Kumar Jaiswal BE BTech GKV Lucknow 18
Himanshi Talesara Himanshi Talesara BE BTech BMCET Surat 19
Boddu Nagababu Boddu Nagababu Bsc CS spaces degree college TUNI 20
yRank வழிமுறை
  • தகவல்தொடர்பு நுண்ணறிவு சோதனை
    yமதிப்பெண்கள் உண்மையான திறமை நிலை தீர்மானிக்க அறிவார்ந்த தகவமைப்பு சோதனைகள் அடிப்படையாக கொண்டவை
    மாணவர் சுயவிவரங்கள்
  • செயல்முனைவு
    பயனர் செயல்பாடு மற்றும் சுயவிவரத்தின் அடிப்படையில் வேலைக்கான உண்மையான ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்களை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம்.
    வளாகம் செய்திகள் & நிகழ்வுகள்