If a computer has more than one processor then it is known as ?

1. Uniprocess 2. Multiprocessor 3. Multithreaded 4. Multiprogramming

  • Rinku Das
  • Rinku Das
  • |
  • 12 Haz
  • |
  • 5205 Görünümler
  • |
  • 505 Cevaplar

metin sınırı 4000 kadar

Cevap Alınmadı mı?
Talent- Computer Knowledge kişisiyle doğrudan buradan bağlantı kurun