Hakkında bir uygulama sorusu deneyin C Language

Bu soru skorunuza ve sıralama sıralamasına dahil edilmeyecektir.