Hakkında bir uygulama sorusu deneyin Cricket

Bu soru skorunuza ve sıralama sıralamasına dahil edilmeyecektir.