Send Mail Upgrade 1 - 20of2041
Name Course College Location yRank
Sriram S Sriram S DE GPCC Villupuram 1
Hemanth Kumar T Hemanth Kumar T Ph.D IITM Chennai 2
Deepanshu Goyal Deepanshu Goyal BE BTech BIT Meerut 3
Jayavant Krishna Jayavant Krishna BE BTech PU Kota 4
Akhil Gowrisankar Menon Akhil Gowrisankar Menon BE BTech SREC Coimbatore 5
Akhilesh Kumar Akhilesh Kumar ME MTech DIAT Pune 6
Anoopa Chouhan Anoopa Chouhan BE BTech SGSITS Indore 7
Shubham Kumar Tiwari Shubham Kumar Tiwari BE BTech VIT Jaipur 8
Raamkishore P Raamkishore P BE BTech PEC Chennai 9
Raghav Rathi Raghav Rathi BE BTech IPSAIES Indore 10
Akhilesh Rai Akhilesh Rai BE BTech KIET Ghaziabad 11
Naresh Prajapati Naresh Prajapati B.Sc PMTC Jaipur 12
Amreliwala Husain Shabbir Amreliwala Husain Shabbir BE BTech MHSSCE Mumbai 13
Ramswaroop Padiyar Ramswaroop Padiyar ME MTech DIAT Pune 14
Ramandeep Nahar Ramandeep Nahar BE BTech SJPMLIET Yamuna Nagar 15
Shaik Amanulla Shaik Amanulla ME MTech GPREC Bangalore 16
Basha Sk Basha Sk BE BTech KCITS Podala Konda Palli 17
Rahul Sharma Rahul Sharma BE BTech YMCAUST Faridabad 18
Karthikeyan Thiyagarajan Karthikeyan Thiyagarajan BE BTech PEC Chennai 19
Shilpa Sivan Shilpa Sivan B.Voc SAC Kochi 20
The yRank algorithm
  • Adaptive intelligence test
    yScores are based on intelligent adaptive tests to determine the True Talent level
    Student Profiles
  • Activeness
    Based on user activity and profile we determine youth with real interest for work.
    Campus News & Events